Stavební dozor

Osoba hájící na základě plné moci zájmy stavebníka /objednatele, investora/. Kontroluje dodržování všech příslušných státních a oborových norem. Kontroluje provádění prací tak, aby výsledná stavba splňovala plánovaná kritéria a objekt mohl být plně využíván jak ze strany jeho charakteru vůči např. energetické pohodě, úsporám energií a provozu vůbec, tak ze strany plnohodnotného užívání.

Potřebujete pomoci s dohledem nad prováděním stavebních prací ?

Zvolte stavební dozor a...